Collar – 50 Shades of Reality (18+)


Voorwoord:

Als één van de coördinatoren van de Bonds Meester Klasse (BMK) kreeg ik de serie COLLAR onder ogen ter voorbereiding van de jurering van het ingezonden werk. Het predicaat BMK is de hoogst haalbare onderscheiding in de georganiseerde vrijetijdsfotografie. Deskundigen uit de professionele wereld van de kunst en fotografie beoordelen het portfolio dat minstens uit 12 werken moeten bestaan. Het portfolio moet de fotografische uitwerking zijn van een idee of een concept en een persoonlijke visie op het thema laten zien. Bovendien dient de uitwerking een eigen stijl of handschrift te hebben en getuigen van een beeldtaal die aansluit bij de beeldtaal en/of ontwikkelingen in de hedendaagse (semi-professionele) fotografie.

U mag best weten dat ik enigszins overdonderd was door de inzending van Joep. Het merendeel van de portfolio’s is van hoog niveau en de onderwerpen zijn zeer divers maar een dergelijk werkstuk is in de vrijetijdsfotografie niet gebruikelijk. Fotografie gaat verder, veel verder, dan alleen foto’s maken. Deze serie kun je alleen maken als je het vertrouwen weet te winnen, veel tijd steekt in de contacten en in de organisatie. En bovenal hangt de waardigheid van de mensen die in beeld worden gebracht aan een zijden draadje. Het is een dubbeltje op zijn kant en er hoeft maar weinig te gebeuren of het dubbeltje rolt in het putje van vunzigheid. Het verderf ligt op de loer. Het is de integriteit van de fotograaf dat dit niet gebeurt, ondanks de heftigheid van de beelden in bepaalde situaties. Het komt ook door de samenstelling van de serie waarin uiteindelijk het ritueel, de ‘kroning’ of de inwijding in hoge mate de inhoud bepaalt. Bepaalde shockerende beelden lijken daardoor minder heftig en ontdaan te worden van de pure pornografische verwijzing. Er ontstaat een soort van evenwicht waarbij genot in al zijn heftigheid iets laat zien van de betekenis van relaties waarin de erotiek als een groot goed wordt beschouwd. Het is een wereld die ik niet ken en de meesten van ons niet als de werkelijke wereld zullen zien. Nochtans wordt deze werkelijkheid door Joep op een wijze verbeeldt die het net betamelijk maakt voor de volwassen beschouwer. Op het randje en voor sommigen wellicht daar over heen terwijl zij misschien voor oorlogsbeelden, beelden van moord- en lynchpartijen en andere gruwelijkheden de krantenpagina niet eens meer omdraaien.

Peter van Tuijl, BMK december 2015
http://www.fotopetervantuijl.nl/

 

Deze documentaire kwam tot stand in het kader van de Masterclass Documentaire Fotografie 2013. Met deze serie behaalde Joep Keij begin 2014 het predicaat Bondsmeester Klasse (BMK) van de Nederlandse fotobond. De serie is van november 2014 tot en met maart 2015 geëxposeerd in Museum Centre Ceramique in Maastricht.


 

COLLAR
Fifty Shades of Reality

In het kielzog van de populariteit van 50 Tinten Grijs stapte ik een verborgen
wereld binnen. Ik verwachtte een omgeving vol “Jambers”-stereotypes, maar vond
een kleurrijke wereld met duizenden tinten en nuances.

“COLLAR” volgt drie koppels tijdens een BDSM speelweekend in “het Boshuisje”.
Een weekend met een bijzondere climax: de collaring van Ishtar. Tijdens deze
plechtige ceremonie vol symboliek, bood Meester Richard zijn onderdanige Ishtar
een collar (halsband) aan. De bezegeling van de verbintenis tussen een Dominant
en zijn onderdanige. Een ceremonie die zelfs voor insiders vaak aan het zicht
onttrokken blijft. Maar ook een ceremonie van mensen die net als u en ik op
maandag weer gewoon aan het werk gaan. Mogelijk hooguit met een blauwe plek
of twee meer dan u…

— Joep Keij


COLLAR
Fifty Shades of Reality

In the wake of the popularity of 50 Shades of Grey, I stepped into a hidden world. I was expecting an environment full of rancid stereotypes, but found a colourful world with thousands of shades and nuances.

“COLLAR” takes you along to a weekend full of BDSM play with three couples in “het Boshuisje”. A weekend with a special climax: the collaring of Ishtar. During this solemn ceremony full of symbolism, “Master Richard” offered his collar to his submissive “Ishtar”. Sealing a union between a Dominant and submissive. A ceremony that usually remains unseen – even for most insiders. But also a ceremony of people that just like you and I go back to work on Monday. Possibly just with a bruise or two more than you …

— Joep Keij